459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Feochromocytom, nádor dřeně nadledvin

Popis feochromocytomu

Fyziologie (jak to má fungovat)

V dřeni nadledvin vznikají hormony adrenalin a noradrenalin (katecholaminy), kteří způsobují zrychlení srdeční činnosti, tlaku krve, prohloubení dechu, větší prokrvení svalů a menší prokrvení trávicí soustavy. Těmito tělesnými změnami nám umožňují zvládnout krátkodobě vypjaté situace.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Feochromocytom je nádorové, častěji nezhoubné (benigní) onemocnění, při kterém dochází k zvýšení produkce adrenalinu a noradrenalinu. Jejich vyšší množství způsobuje v těle neustále zmíněnou adaptaci na stresové situace, ač v daný moment žádné neprožíváme.

Feochromocytom ve většině případů vzniká v dřeni nadledvin, ale může se výjimečně objevit i v dalších tkáních, které tyto hormony vytvářejí (mozek, nervová centra podél míchy). Příčina onemocnění není známa.

Příčiny

  • genetika, vrozené dispozice, přítomnost v rodině

Příznaky – klinický obraz

Bolest hlavy, bušení srdce, vysoký krevní tlak, tachykardie, pocení, poruchy vidění.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína volí chirurgické odstranění nádoru, v menší míře a před operací je třeba užívat látky blokující účinek adrenalinu a noradrenalinu (alfa-blokátory).

(Informační zdroje stránky)